Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Manyetik Rezonans

Manyetik rezonans görüntüleme, doktorunuza tanı koymada ve tedaviyi yönlendirmede yardımcı olan, çoğunlukla ön hazırlık gerektirmeyen, ağrısız bir yöntemdir.

devamı...

Ultrasonografik Görüntüleme

Ultrasonografi, ultrason kullanılarak elde edilen görüntüler. Birçok hastalığın ön teşhisinde kullanılan, ancak daha çok karın organları, bebeklerde kalça çıkığı teşhisinde

devamı...

Açık Mr

Açık Emar (Açık MR), standart cihazlara sığmayan ya da kapalı alan korkusu bulunan hastalar düşünülerek tasarlanmıştır. Açık Emar sistemleri 3 tarafı açık daha geniş ve konforlu bir yapıya sahiptir.

devamı...

Bilgisayarlı Tomografi

384 Çok Kesitli (Multi Slice) Bilgisayarlı Tomografi x-ışını (radyasyon) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.

devamı...

Kardiyak MR

Kardiyak MR, kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan girişimsel olmayan ileri görüntüleme tetkikidir.

devamı...

Koroner BT Anjiyografi

Dünyada en sık ölüm sebebi olan kalp-damar hastalıkları, Türkiye’ deki ölümlerin de % 48 inden sorumludur.

devamı...

4 Boyutlu USG Görüntüleme

Bildiğiniz gibi bütün teknolojik gelişmelerin başlangıcında savaş teknolojisi öncü olmuştur. Ultrasonografik ses dalgalarının kullanımı da önce sonar denilen aygıtlarla mayın ve denizaltıların yerlerini tespit etmekle başlamıştır.

devamı...

Meme Mr [Mr Mamografi]

Meme MR, mamografi ve ultrasonografiden farklı olarak meme lezyonlarının şekil, kontur, boyut gibi morfolojik özelliklerine ilave olarak meme dokusu ve bu zemindeki kitle(tümoral) lezyonların

devamı...

Doppler Usg

Renkli Doppler ultrason yada dubleks ultrason klasik ultrason ile Doppler sisteminin birlikte bulunduğu ultrason cihazlarıdır. Renkli Doppler ultrason kan akımının yönü ve hızı, damarların yapısı hakkında bilgi verir.

devamı...

Kapalı 1.5 Tesla Mr

devamı...

Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR, kanser riski yüksek ya da endişesi olan, bu konuda rutin check up‘larını yaptıran kişilerde tamamlayıcı olarak uygulanabiliyor.

devamı...

Kemik Dansitometrisi

Kemik dansitometrisi, kemik yoğunluğundaki kaybı değerlendirmek için günümüzde uygulanan teste denir. Kemik yoğunluğu taraması olarak da bilinen bu test kemiklerin mineral yoğunluğunu ölçmek için kullanılır.

devamı...