Kardiyak MR

Kardiyak MR, kalp fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan girişimsel olmayan ileri görüntüleme tetkikidir.
 
Kardiyak MR ‘da vücuda zararlı olabilecek iyonize radyasyon kullanmadan kalp, her açıdan yüksek çözünürlükle görüntülenebilmektedir.
 
Kardiyak MR, doğumsal kalp hastalıkları, kalp boşlukları ve ana damar yapılarının değerlendirilmesi ve fonksiyonları bakımından önemli bilgiler vermektedir.
 
Kardiyak MR ile, kalp krizi sonrası kalp kasında oluşan skar dokusu, kalp kasının canlılığı ve fonksiyonu değerlendirilebilmektedir.
 
Ayrıca kardiomiyopatiler olarak adlandırılan kalp kası hastalıklarının ve kalp içi kitlelerin değerlendirilmesinde detaylı bilgiler vermekte ve yol gösterici olarak kullanılmaktadır.
 
En önemli avantajları; 
    - İşlem sırasında kullanılan tekniklerin böbrekler açısından önemli bir sakınca oluşturmaması 
    - Bilinen klasik görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak, radyasyon içermemesi 
    - Organların gerçek görünümlerini, fizyolojik parametreleri kullanarak görüntülemesi 
    - Girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemi olarak, giderek artan geniş bir kullanım alanı bulunması
 
İleri teknoloji MR cihazlarında yapılabilen ve uzmanlık gerektiren bu inceleme, merkezimizde kardiak MR konusunda tecrübeli hekimlerimiz tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır.