Kemik Dansitometrisi

Kemik Dansitometrisi 
Kemik dansitometrisi, kemik yoğunluğundaki kaybı değerlendirmek için günümüzde uygulanan teste denir. Kemik yoğunluğu taraması olarak da bilinen bu test kemiklerin mineral yoğunluğunu ölçmek için kullanılır.  
 
 
Kullanılan cihazların kalitesi kemik dansitometresi fiyatları üzerinde etkilidir. Bu nedenle kemik ölçümleri için kişilerin başvuru yaparken detaylı bilgi almaları ve süreç hakkında soru işareti kalmadan her şeyi öğrenmeleri gereklidir. 
 
Kadınlarda, 40 yaşından sonra kemik kütlesinde kayıp başlamaktadır, bu durum menapoz ile hızlanmaktadır. Kadınlarda menapozun ilk on yılı içinde kemik kütlesinin ortalama % 15; erkeklerde ise tüm yaşam boyunca % 20 - 30 kaybolmaktadır. Kemik kütlesindeki kayıp oranı arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümü ile hem osteoporoz ve kırık riski hesaplanabilmekte hem de tedavi sonrası takip yapılabilmektedir.
 
Menopozdan sonra kadınları en çok etkileyen olaylardan biri olan Osteoporoz kemiklerin kalsiyum içeriğinin kaybı sonucu kemiğin incelmesiyle kırık riskinin artmasıdır. 
 
Kemik dansitometri sıklıkla osteoporoz/osteopeni  tanısında kullanılır. Elbette bu durum erkeklerde de olabilir. Eğer kemik yoğunluğunuz düşük çıkarsa, siz ve doktorunuz kırık oluşmadan önce nasıl bir tedbir alacağınız ya da tedavi göreceğiniz konusunda planlama yapmalısınız.
 
Kemik dansitometri kemik kaybına neden olan diğer olayların gösterilmesi yanı sıra uygulanan tedavinizin etkinliğinin değerlendirilmesinde de kullanılır. 
 
 
Kemiklerde meydana gelen rahatsızlıkların görüntülenmesi için bu yöntem kullanılırken korunma yöntemlerini de bilmek önemlidir. Kemiklerin sağlığını korumak için sigara kullanımı bitirilmeli, sağlıklı ve düzenli beslenme sağlanmalı, spor ve egzersiz yapılmalıdır.
 
Eğer aşağıdaki durumlardan biri söz konusuysa kemik yoğunluğu ölçümü yaptırmanızı özellikle öneririz: 
 
• Menopoz sonrası evredeyseniz ve hormon (östrojen) kullanmıyorsanız 
• Sigara içiyorsanız kırık  gibi kişisel ya da ailesel bir öykünüz varsa 
• Kemik kaybı ile birlikte seyreden hastalıkları olan bir erkekseniz 
• Tip 1 (juvenil ya da insulin bağımlı) şeker hastaları, ya da osteoporoz aile öyküsü olanlar 
• İdrar incelemelerinde aşırı kollajen artışları gösteren ve yüksek dozda kemik içeriği değişimine uğrayanlar 
• Hafif bir travmadan sonra kırık gelişenler 
• Omurgalarında kırık olan ya da osteoporozun diğer bulgularını taşıyanlar 
Onkolojik tedavi ( kanser tedavisi ) görenler 
 
Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere yapılır ? 
 
• Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara 
• Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara 
• Menopoz sonrası risk faktörleri taşıyan kadınlara 
• Zayıf ve uzun boylu menopoz sonrası kadınlara 
• Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara 
• 160 cm den kısa boy ve 50 kg. dan düşük ağırlık 
• Yılda 2.5 cm. den fazla boy kısalması olanlara 
• 65 yaştan büyük olanlara 
• Kalsiyumdan fakir beslenenlere
• Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında 
• Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara 
• Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenlere 
• Östrojen tedavisine kontrendikasyon varsa 
• Testeron seviyesi düşük olanlara 
• 1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlara 
• 5 yıldan uzun romatoidartrit ve ankilozanspondilit öyküsü olanlara kortizon veya metotreksat tedavisine başlarken ve tedavi sırasında yılda bir kez 
• Heparin, Antiasit Kortikosteroidler (Prednisone), Dilantin ve Barbituratlar , Tiroid Hormonu gibi ilaçları uzun süreli kullananlar ,
• Nefropatiler, Osteomalazi, Hiperparatiroidi , Hipertiroidizm gibi hastalığı olanlara İnsüline bağlı diabet hastalarına osteoporoz tedavisinin takibinde kemik yoğunluğu ölçümü yapılır.