Tüm Vücut MR

Bu yöntem, beyin ve boyun da dahil olmak üzere vücut içindeki birçok organdaki tümörlerin büyümeden ve yayılmadan erken dönemde teşhis edilmesini amaçlıyor. 

Tüm Vücut MR, kanser riski yüksek ya da endişesi olan, bu konuda rutin checkup yaptıran kişilerde tamamlayıcı olarak uygulanabiliyor. 

MR (Manyetik Rezonans) uzun yıllardır birçok hastalıkta tanı koymayı sağlayan ve tedavi sonrası takiplerde yaygın olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemi. Günümüzde MR, hasta olmayan ve herhangi bir yakınması bulunmayan kişilerde checkup tarama amaçlı da kullanılabiliyor. 

Standart Tüm Vücut MR yaklaşık 45 dakika süren bir inceleme yöntemi ve checkup amaçlı tüm vücutta MR ile inceleme yapılabiliyor.

Özellikler

Checkup amaçlı kullanılabilir. Bugüne kadar sadece şüphe edilen bölgeler için uygulanan MR, tüm vücudu tek seansta tarar.

Tüm Vücut MR Nasıl Çekiliyor?

Tüm Vücut MR ’da hasta MR için uygun, metal içermeyen kıyafet ya da hasta önlüğü giyiyor. Üzerine alıcı antenler bulunan, ‘koil’ olarak adlandırılan alet konuluyor. 

Hasta sabit haldeyken MR cihazının hareketli masası ile, programlandığı gibi beyinden başlayarak diğer bölgelere doğru sırasıyla çekim yapılıyor. Hastanın MR masasında 45 dakika hareketsiz yatması gerekiyor. Karın ve göğüs bölgelerinin çekimi sırasında, hastadan 20 saniyeyi geçmeyecek şekilde nefesini tutması isteniyor.

Tüm Vücut MR Hangi Organları Tarıyor?

Tüm Vücut MR çekimlerine önce beyinden başlanıyor. Ardından boyun ve akciğer ile göğüs kafesinin çekimi yapılıyor. İşleme; karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi ve karın içi diğer organların incelemesi ile devam ediliyor. Mesane, erkeklerde prostat, testis, kadınlarda rahim ve yumurtalıklar taranıyor. Ayrıca bacak kemikleri ve kasları da aynı seansta diz altına kadar incelemeye dahil oluyor.

Akciğer, meme, prostat ve gastrointestinal sistemin tümör taramasında ise erken dönem bulguları gözden kaçırmamak için mutlaka bilinen diğer klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması gerekiyor.

Damar Hastalıkları Belirlenebiliyor mu?

Kanser taraması için tasarlanmış bir yöntem olan Tüm Vücut MR ’ın standart çekimleri vasküler (damar) tarama programlarını içermiyor. Ancak anevrizma denen beyin damarlarındaki balonlaşmanın yüksek kanama riski ve sıklığı nedeni ile talep eden hastalarda, 5 dakika süreli program ile kontrast madde vermeden Kranial MR Anjiografi incelemesi yapılıyor. 

Kalp damarlarında hastalık riski ve endişesi olan hastaların ise Koroner BT Anjiyografi ile checkup yaptırması öneriliyor.

 

SORULARLA TÜM VÜCUT MR CHECK UP

Tüm Vücut MR Check-Up nedir?

Standart yöntemlerle check-up’larını yaptıran sağlıklı kişilerde tamamlayıcı olarak kullanılması önerilen ve tarama amaçlı son yıllarda kullanıma giren MR inceleme yönteminin adıdır.

Tüm Vücut MR Check-Up çekimi ne kadar sürer?

Tüm Vücut MR Check-Up işlemi yaklaşık 45 dakika içinde tamamlanmaktadır.

Tüm Vücut MR yaptırmak Mamografi işlemi yerine geçer mi?

Meme tümörlerini en erken evrede saptanabilmesi için tarama amaçlı Mamografi ve Meme Ultrasonu yapılmaktadır. Tüm Vücut MR tarama protokolünde memenin ayrıntılı görüntülenmesi için gerekli zaman alıcı ve kontrastlı inceleme programlanması yapılmadığından ancak belli bir büyüklüğün üzerindeki meme tümörlerini saptanabilmesi mümkün olmaktadır. Yüksek riskli ve gerekli olgularda memeye santalize ilaçlı MR ile ayrıntılı inceleme önerilir.

Tüm Vücut MR yaptırmak Prostat Taraması yerine geçer mi?

Tüm Vücut MR ile belli bir büyüklüğe ve farklı görünüme ulaşmış prostat tümörleri saptanabilir. Ancak prostat tümörlerini daha erken evrede saptayabilmek için laboratuvar tetkikleri (PSA) ve klinik muayenenin de mutlaka yapılması önerilir. Yüksek riskli ve gerekli olgularda Multiparametrik ilaçlı prostat MR inceleme önerilir.

Tüm Vücut MR yaptırmak Tiroid Ultrason yerine geçer mi?

Tüm Vücut MR ile belli bir büyüklüğe ve farklı görünüme ulaşmış tiroid tümörleri saptanabilir. Ancak Tiroid Ultrasonu ile çok daha küçük ve riskli nodüller saptanabileceği için ultrason daha duyarlıdır. Ultrason sonrası gerekli olgularda biyopsi önerilebilir.

Tüm Vücut MR yaptırmak Gastroskopi ve Kolonoskopi yerine geçer mi?

Tüm Vücut MR ile belli bir büyüklüğe ulaşmış mide, ince bağırsak ve kolon hastalıkları tümörleri saptanabilir. Ancak erken evrede saptanmaları için gastroskopi ve kolonoskopi işlemlerinin risk grubu hastalarda mutlaka yapılması gerekmektedir.

Tüm Vücut MR akciğer kanseri taramasında Bilgisayarlı Tomografiden daha duyarlı mıdır?

Bilgisayarlı Tomografi akciğer tümörlerini erken saptamada en duyarlı yöntemdir. Yüksek riskli hastalarda düşük doz BT inceleme önerilir.

Akciğer kanseri taramasında Tüm Vücut MR Kullanılabilir mi?

Tüm Vücut MR incelemede akciğerde kitle 1 cm’ den büyük ise saptanabilir.

Tüm Vücut MR Check-Up’ın hangi sıklıkta yaptırılabilir?

Rutin Check-Up uygulamaları ile beraber her yıl tekrarlanabilir.

Tüm Vücut MR çekimi yapılırken ne kadar radyasyon alınır?

Tüm Vücut MR esnasında vücudunuz radyasyona maruz kalmaz.

Tüm Vücut MR hizmetinde yaş sınırı var mıdır?

Sağlık durumu elveren, MR cihazında hareketsiz durabilecek, MR’a girmesine engel olmayan kişilerde kullanılabilir.

Tüm Vücut MR da hazırlık gerekli mi?

Mide ve ince bağırsakların daha iyi görüntülenebilmesi için 8 saatlik açlık önerilir. Sıvı gıdalar almanın sakıncası yoktur ve idrar sıkışıklığı gerektirmez.

Tüm Vücut MR’da damardan kontrast madde kullanılır mı?

Check-up incelemelerinde kontrast madde kullanılması tercih edilmemektedir. Riskli lezyon saptanan hastalarda ve lezyon karekterizasyonu için gerekli olgularda başka bir seansta kontrastlı inceleme yapılması gerekebilir. Kanser riski yüksek hastalarda tarama işleminin kontrastlı yapılması duyarlılığı artırmaktadır.

Tüm Vücut MR Check-Up ile vücutta var olan her lezyonun görülebilmesi mümkün müdür?

Bir lezyonun radyolojik olarak saptanabilmesini belirleyen temel unsurlar lezyonun boyutu ve köken aldığı doku ya da organa göre oluşturacağı kontrast farklılığıdır. Radyolojik metotların duyarlılığı lezyonun yerine ve türüne göre değişmekle birlikte parankimatöz organlardan orijin alanlar genellikle 1 cm. ve üzerinde iken tespiti kolaylaşır.

Tüm Vücut MR cihazı diğer MR cihazlarından farklı mıdır?

Tüm Vücut MR için 1,5 ya da 3 Tesla MR cihazlara kullanılabilir. Bu cihazlara eklenen tüm vücut donanımı ve yazılımı ile bu çekim yapılabilir.

Tüm Vücut MR yaptırmak Rahim ağzı kanseri taraması yerine geçer mi?

Tüm Vücut MR ile ancak belli boyutlara ulaşmış ve farklı sinyal oluşturan rahim ve rahim ağzı tümörleri görüntülenebilmektedir. Ancak erken evrede riskli kişilerde teşhis için en etkin tarama yöntemi olan Pap Smear yapılması önerilmektedir.

Tüm Vücut MR Check Up kaç kiloya kadar olan hastalarda yapılabilmektedir?

Boy-kilo oranı önemli olmakla birlikte genellikle 160 kiloya kadar olan hastalar için uygundur.

Kişinin kapalı alan korkusu var ise, genel anestezi ile yapılabilir mi?

Anestezi eşliğinde (uyutularak) Check-Up MR yaptırılabilir.

Tüm Vücut MR ile Bel ve Boyun fıtıkları görüntülenebilir mi?

Tüm Vücut MR işleminde temel amaç bel fıtığını görüntülemek olmasa bile omurga ile ilgili patolojiler için alınan protokolde bariz disk dejenerasyonları ve fıtıklaşmalar tespit edilebilmektedir. Detay gereken durumlarda ve yakınması olan hastalarda ilgili Spinal bölgenin ayrıntılı MR incelemesi gerekebilir.

Tüm Vücut MR nasıl çekiliyor?

Tüm Vücut MR’da, rutin bir MR çekiminde olduğu gibi hasta üstünü değiştiriyor, MR için uygun tek kullanımlık kıyafetini giyiyor, üzerine de sinyal toplayıcı antenlerin olduğu koil örtülüyor. MR cihazının hareketli bir masası bulunuyor. Masada hareketsiz yatan hastadan paralel görüntüleme ve birleştirici yazılım programları ile görüntüler sıra ile alınıyor. Kişinin MR masasında hareketsiz olarak yaklaşık 45 dakika yatması isteniyor. Özellikle karın ve göğüs bölgelerinin çekimi sırasında, hastanın nefesini 20 saniyeyi geçmeyecek sürelerde tutması isteniyor.

Tüm Vücut MR hangi organları tarıyor?

Tüm vücut MR çekimlerine önce beyinden başlanıyor. Ardından boyun ve akciğer çekimi yapılıyor. İşleme karaciğer, pankreas, böbrek, böbrek üstü bezi ve karın içi diğer organların incelemesi ile devam ediliyor. Erkeklerde prostat, kadınlarda rahim ile yumurtalıklarda görüntüleniyor. Ayrıca (kollar hariç) kemikler ve kaslar da aynı seansta MR ile izlenebiliyor. Meme, prostat, rahim ağzı ve gastrointestinal sistemin tümör taramasında erken dönem bulguları gözden kaçırmamak için mutlaka bilinen diğer klasik tarama yöntemleri ile birlikte kullanılması gerekiyor.

Damar Hastalıkları belirlenebiliyor mu?

Kanser taraması için tasarlanmış bir yöntem olan Tüm Vücut MR’ın standart çekimleri vasküler (damar) tarama programları içermiyor. İsteyen hastalarda beyin damarlarında anevrizma adı verilen ve kanama riski olan baloncuk varlığını araştırmak için 5 dakikalık ek programla Kranial MR Anjiografi incelemesi yapılabiliyor. Kalp damarlarında hastalık riski ve endişesi olanlara ise çok kesitli Koroner BT Anjiografi ile Check-up yaptırması öneriliyor.

Kimler MR'a giremez?

Klostrofobik hastalar (kapalı alan korkusu), vücutlarında MR uyumu bilinmeyen metalik implantı olan ve daha önce MR'a girmemiş hastalarda ön görüşme gerekmektedir. Kalp pili (MR uyumlu olmayan) ve 1990 öncesi ameliyatla beyinde anevrizma klipsi takılan hastalar hiçbir durumda MR'a girmemelidir.

Kime önerilmez?

Genel durumu iyi olmayan kişilere, MR cihazında 1 saat yatamayacak, çekime oryante olamayacaklara, spesifik bir hastalık ya da bölge ile ilgili ayrıntılı bilgi gereken yakınması olanlara tarama amaçlı inceleme önerilmez.