Prostat Cada Transrektal Ultrason Füzyon Biyopsi

Prostat Cada Transrektal Ultrason Füzyon Biyopsi

Transrektal ultrason füzyon biyopsi yöntemi nedir? Üstünlükleri nelerdir?

MpMRI ile saptanan kanserlerden, transrektal ultrason füzyon biyopsi yöntemi ile biyopsi yapılabilir. Bu yöntem, ultrason ve MR görüntülerini eşleştirerek, olası kanserli bölgeden daha doğru biyopsi yapılmasına olanak sağlar. Yüksek hasta saptama oranlarıyla prostat kanseri şüphesi olan hastalarda, MR eşliğinde biyopsi, transrektal randomize biyopsiye üstündür. Prostat kanser tespitindeki en hassas non-invaziv radyolojik görüntüleme yöntemidir.

Ayrıca daha az yan etki ve daha az ağrı, şüphelenilen alandan daha az sayıda biyopsi yapılması MR eşliğinde yapılan biyopsinin tercih edilme sebepleridir. Bu şekilde hastalar için de daha doğru tanı ve  tedavi planı (aktif izlem, cerrahi, radyasyon tedavisi, fokal terapi) yapılmış olur.