Kontrastlı Mamografi Nedir?

Kontrastlı Mamografi Nedir?

CESM (Kontrastlı Spektral Mamografi, kontrast mamografi) damardan iyotlu kontrast madde enjeksiyonunu takiben gerçekleştirilen yüksek teknolojili mamografi yöntemidir.

Normal mamografilerde yoğun meme dokusu kanserlerin gözükmesini zorlaştırabilmektedir. Meme kanserleri ise damarlanması çok olan kanserlerdir. Damar yolu ile verilen iyotlu kontrast madde ile meme kanserinin boyanmasının ortaya konmasına dayanan bu yöntemle, mamografilerde yoğun meme dokusu neden ile görülemeyen kanserler görülebilir hale gelmektedir. 


Meme MR tetkikinde de damar yolu ile verilen gadolinyumlu kontrast maddenin meme kanserini boyamasına dayanan bir teknoloji kullanılmaktadır. Bu yüzden Kontrastlı mamografi (CESM) nin endikasyonları ile meme MR endikasyonları benzerdir. 

 

Yüksek riskli hastalarda daha detaylı bir tarama yapmak, meme kanseri tanımlandığında bu kanserin o memede ve karşı memede bir yavrusunu aramak, yoğun fibrokistik memeleri daha iyi değerlendirebilmek kontrastlı mamografinin temel uygulama alanlarıdır.


Kontrastlı mamografi uygulamaları gerekli donanım ve yazılıma sahip mamografi cihazlarında yapılmaktadır. Bu neden MR da oluşabilen kapalı yer korkusu kontrastlı mamografi için söz konusu değildir.


Kontrastlı mamografi (CESM) tetkiki meme MR’ına göre daha kolay ve hızlı bir tetkiktir. Yalancı pozitiflik oranı daha düşük bir tetkikte, tür bu nedenle gereksiz biyopsi oranları düşer.
Konrastlı mamografi çekilmesi esnasında birlikte hastanın normal mamografisi de çekilmektedir.

Hangi hastalar için kontrastlı mamografi çekimi uygundur?

Meme kanseri için yüksek risk grubunda olan hastalar,
40 yaş üstü yoğun meme parankimi olan yüksek riskli kadınlar,
Normal mamografi ve ultrason ile tam tanısı konulamayan ve bu sebeple biyopsi-ameliyat uygulanmak istenen hastalar,
Memede kanser tespit edilen hastalar, 
Meme kanseri tanısı ile operasyon öncesi kanser boyutları ve uzanımının daha detaylı değerlendirilmesi gereken hastalar, 
Meme kanseri tanımlanmış olup aynı memede veya karşı memede ilave meme kanseri odağı olup olmadığının belirlenmesi gereken hastalar,
Meme kanseri nedeni ile cerrahi operasyon geçirmiş hastalarda tekrarlama şüphesi olan durumlarda kontrastlı mamografi çekimi uygundur.

Sonuç olarak Kontrastlı mamografi (CESM) Meme kanseri tespit etme verimliğini arttırmakta, hastanın tanısal yönetimini hızlandırmaktadır.