Akciğer kanserinin belirti ve bulguları nedir?

Akciğer kanserinin belirti ve bulguları nedir?

Akciğer vücudumuzun oksijen gereksinimini sağlayan organımızdır. Akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevredeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara yayılmaları ile (metastaz) sonuçlanabilir. Tümörler akciğerin, kan akımı aracılığıyla tüm vücuda oksijen sağlamak olan başlıca fonksiyonunu engeller.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında, erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür ve dünyada her yıl ortalama 1,3 milyon kişinin neden olmaktadır. Ölüm oranı (mortalitesi) oldukça yüksek olan bu kanser türünde dünya genelinde sigara içme alışkanlıklarındaki değişmeye bağlı olarak alttiplerinde ve kadınlarda görülme oranlarında değişimler yaşanmaktadır. Akciğer kanserinden ölümlerin erkeklerde %92-94’ünün, kadınlarda ise %78-80’inin sigaraya bağlı olduğu bildirilmiştir.

Risk Faktörleri neler olabilir ?

-Sigara akciğer kanseri içinprimer risk faktörüdür ve tüm olguların % 90' nından sonrumludur. Sİgra içim süresinin içilen miktardan daha öneli oldugu düşnülmektedir. Içilen miktarın üç katına çıkarılması riski üç kat artırıken, içilen sürenin üç kat artırılması riski  100 kat artırmaktadır.
Diğer risk faktörleri

- Asbest: Madenlerde, gemi yapımında, yalıtım malzemesi yapımında kullanılır. Solunum yollarında uzun süreli tahriş oluşturur.
- Radon: Evlerde, toprakta doğal olarak bulunan,kokusuz radyoaktif bir gazdır. 
- Verem hastalığı (tüberküloz): Bu hastalığın yerleştiği akciğer alanında sonradan akciğer kanseri gelişebilir.
- Daha önceden akciğer kanseri geçirmiş olmak: Bir kere akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olmuş, veya ışın tedavisi uygulanmış olanlarda ikinci bir kanser gelişme riski vardır. Sigara içmek bu riski ayrıca arttırır. 
- Motorlara bağlı hava kirliliği ve evdepişirme ateşinden kaynaklanan ev içi hava kirliliği risk faktörlerindendir
- Genetik faktöler

Akciğer kanseri nasıl sınıflandırlır?

Akciğerlerde başlayan kanserler mikroskop altındaki görünümlerine dayanılarak küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) ve küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) olmak üzere iki gruba ayrılır.
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri
Tüm akciğer kanserlerinin %75' ini oluşturur. Yassı epitel hücreli, büyük hücreli ve adeno kanser olarak üç gruptan oluşur.
Küçük Hücreli Akciğer KanseriDaha nadir görülen bu tür, oldukça hızlı seyirlidir ve tanı konduğu zaman çoğunlukla vücudun başka bölümlerine yayılmış olarak karşımıza çıkar. 

Akciğer kanserinin belirti ve bulguları nedir?
Kanser semptomları oldukça çeşitlidir ve kanserin nereye yerleştiğine, nereye yayılmış olduğuna ve tümörün büyüklüğüne bağlıdır. Akciğer kanseri semptomlarının ortaya çıkması yıllar sürebilir ve genellikle hastalık ileri evreye ulaştıktan sonra fark edilir. Akciğer kanserinin birçok semptomu göğsü ve hava yollarını etkiler. Bu belirtilere akciğer kanseri veya diğer durumlar sebep olabilir. Bir doktor tarafından değerlendirilmesi önemlidir.

Akciğer kanserinin başlıca belirti ve bulguları şunlardır:
- Kesilmeyen ve giderek kötüleşen öksürük veya öksürüğün şeklinde değişiklik, 
- Kalıcı göğüs ağrısı, omuzda veya sırtta öksürükten kaynaklanan ağrı, baş ağrısı
- Kan tükürmek, kanlı balgam, öksürükle çıkan balgam renginde değişiklikler
- Nefes darlığı, hırıltı veya boğuk seslilik, hırıltılı nefes alıp-vermek,
- Yutmada zorluk ve boğaza takılma hissi, ses kısıklığı
- Akciğer enfeksiyonu, sık sık zatürre veya bronşit olma ve geçmemesi
- Boyun ve yüzde şişkinlik
- İştahsızlık, kilo kaybı ve kansızlık, sarılık
- Halsizlik, yorgunluk, egzersiz yapmada zorlanma

Bu bulgular akciğer kanserinden veya başka nedenlerden kaynaklanabilir. Bulguların bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekir ama bu tür belirtiler kişiyi doktora gitmeye sevk etmelidir.


Tanı Nasıl Konur?
Hekimler akciğer kanserini teşhis etmek için belirtilerin nedenlerini bulmaya yardımcı olabilecek faktörleri inceler; kişinin geçirdiği hastalıkları, tütün kullanma alışkanlığını (sigara, pipo, puro vs.), çevresel veya mesleki olarak maruz kaldığı maddeleri, diğer aile fertlerinde kanser olup olmadığını araştırır. Hekim ayrıca fizik muayene yapar, akciğer grafisi ve diğer laboratuvar testleri inceler.

Düz akciğer röntgenleri ile akciğerde kitle görülen hastalara,öncelikle bilgisayarlı tomografi çekilir.Elde edilen üç boyutlu görüntü ile kitleye nasıl ulaşılabileceğine karar verilir.

Biyopsi ile alınan küçük bir doku parçaları patolog tarafından mikroskop altında incelenerek kişiye kesin tanı konulur.

Doku örnekleri şu yöntemlerle alınabilir;

Bronkoskopi: Bronkoskop (ince, ışıklı bir tüp) ağızdan veya burundan sokularak nefes borusundan aşağı inilerek solunum yollarına bakılır ve bu tüple küçük doku örnekleri toplanır.
İğne Aspirasyonu: Göğüsten içeri sokulan bir iğne ile küçük bir doku parçası alınır.
Torasentez: İğne yardımıyla akciğerin etrafını saran sıvıdan örnek alınması
Torakotomi: Bazen kesin tanı için açık göğüs ameliyatı yöntemi gerekebilir.
Mediastinoskopi/Mediastinotomi: Mediastinoskopi kanserin göğüsteki lenf bezlerine yayılmasını gösterir.  Işıklı bir cihazla göğüsün merkezi ve yakınındaki lenf bezleri incelenir. Cihaz boyundan açılan küçük bir delikten içeri sokulur; mediastinotomide ise kesi göğüste yapılır ve küçük doku parçaları alınır.

Hastalığın Evrelenmesi nasıl Yapılır?
Akciğer kanserinin teşhisinden sonra yapılması gereken en önemli işlem hastalığın evrelenmesidir.  Evreleme, doktorun tedaviyi planlaması ve hastalığın seyrini belirlemesi için büyük önem taşır. Evreleme için kanserin akciğerde ne kadar büyüdüğü, yakındaki lenf bezlerine veya akciğerin diğer alanlarına yayılımı ya da diğer organlara sıçramasının saptanması gereklidir. En yaygın kanser evre tayini yöntemi TNM sistemi olarak adlandırılır. T (1-4) boyutu ve primer tümörün doğrudan büyüklüğünü ifade eder, N (0-3) kanserin yakındaki lenf bezlerine yayılma derecesini ifade eder ve M (0-1) kanserin vücuttaki diğer organlara metastaz yapıp yapmadığını ifade eder. Örneğin, lenf bezlerine veya uzak organlara yayılmamış küçük bir tümör TNM sistemine göre “T1, N0, M0” olarak tayin edilebilir.

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri için TNM tanımları evrelerin daha basit bir biçimde kategorizasyonunu sağlar. Bu evreler I ila IV arasındadır ve küçük sayılar kanserin az yayıldığı erken evreleri gösterir. Daha net olarak:Akciğer kanserinin 4 evresi vardır:

Evre 1: Hastalık sadece akciğerin küçük bir bölümündedir.
Evre 2: Hastalık en yakın lenf bezlerine veya sadece göğüs duvarına atlamıştır.
Evre 3: Her iki akciğer arasında, kalbin de yer aldığı boşluğa (mediasten) veya buradaki lenf bezlerine yayılmıştır.
Evre 4: Beyin, karaciğer, kemik, böbrek üstü bezi gibi uzak organlara yayılmıştır

Nasıl Tedavi Edilir?
Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisi:
Hastalığın erken evrelerinde (evre I ve II, bazı evre III hastalar) ameliyatla tümörlü doku, etraftan bir miktar sağlam doku çıkarılarak, bazen tüm bir akciğer lobu alınarak temizlenebilir. Genel olarak ameliyatla tamamen çıkarıldığı ve çevrede hiç hastalık kalmadığı durumlarda başka tedaviye gerek yoktur. Ameliyat sonrası hekiminiz sizi düzenli aralıklarla kontrole çağıracaktır. Nadiren ameliyat sonrasında bazı hastalara ışın tedavisi (radyoterapi) tavsiye edilebilir.

Ameliyatla çıkarılması mümkün olmayan evre III akciğer kanserinin esas tedavisi ışın tedavisi (radyoterapi) ve ilaç tedavisi (kemoterapi) ve radyoterapidir.Bu hastalarda iki yöntem sırayla uygulanır.

Evre IV akciğer kanserinde kemoterapi yaşam sürenizi 3-6 ay kadar uzatacak ve hastalığa ait şikayetlerin azalmasını sağlayacaktır. Ancak, bu evrede kesin tedavi kararı siz ve aileniz ile görüşüldükten sonra verilmelidir. Yaşamı çok uzatması beklenmeyen bir tedavi seçeneğinin yan etkileri nedeniyle hayat kalitenizi bozma olasılığı varsa hekiminizle bu konuyu tartışmanız uygun olacaktır. Evre IV hastalıkta, ışın tedavisi kansere bağlı ağrı, kanama veya kemiğe ,beyine yayılma söz konusu ise uygulanır. 

Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi:
Bu kanser türünün tedavisine hastalığın sınırlı veya yaygın oluşuna göre karar verilir. Sınırlı hastalıkta kemoterapi ve radyoterapi ardışık veya eşzamanlı olarak uygulanır. Hastalığın beyine yayılma olasılığı yüksek olduğundan ayrıca beyine koruyucu amaçlı radyoterapi yapılır. Nadiren çok küçük çaplı tümörlerde cerrahi uygulanabilir.

Yaygın hastalığın tedavisi ise kemoterapidir. Kemoterapiye çok duyarlı bir tümör olmasına rağmen tekrarlama riski çok yüksektir. Kemoterapi sonrası tekrarlamalarda hastanın şikayetlerine veya hastalığın yayılım bölgelerine göre radyoterapi uygulanabilir.